Tag Archives: người Venezuela

Hàng ngàn người Venezuela vượt biên để mua giấy vệ sinh

Cây cầu ngắn nối giữa Venezuela và Colombia đang trở thành phao cứu sinh cho hàng ngàn người qua lại biên giới hai nước mỗi ngày. Cầu Simon Bolivar trở thành con đường cứu trợ cho người dân Venezuela đang chật vật với cuộc sống ...