Tag Archives: Người Tượng Hùng

Bí ẩn tộc người cổ Tượng Hùng ở Tây Tạng

Nhiều thế kỷ trước đây, trên các dãy núi cao ở phía Tây Tây Tạng, người Tượng Hùng (Zhang Zhung) đã xây dựng một nền văn minh hoàn chỉnh với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, một nền nghệ thuật đặc sắc, phong phú ...