Tag Archives: Người tu hành

Để hành trang trở về của mỗi người thật nhẹ

Nhà Phật dạy rằng nhân sinh vô thường, cuộc sống cõi nhân gian chỉ là cõi tạm. Con người ở cõi tạm này, một khi thoát khỏi những vướng bận của vòng tham sân si, có thể buông bỏ các chấp trước, các loại tâm ...

Làm sao để buông bỏ được muộn phiền

Ngôi chùa nọ có một thiền sư nổi tiếng đức cao vọng trọng. Một hôm, có một người tiều tụy buồn bã đến tìm nhà sư và hỏi: – Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Sau một ...