Tag Archives: Người thành công

Người thành công thường nói những câu gì nhất?

Dùng lời nói thay đổi vận mệnh (thật ân hận vì đã không có biết sớm!) Cuộc đời của bạn, đến từ lời nói mà bạn thường hay nói với người khác. Bạn chọn lời nói tích cực, cuộc sống của bạn sẽ vui vẻ. ...

Trước khi trở thành người nổi tiếng, họ là ai?

Trước khi trở thành người nổi tiếng, họ là ai? Hãy cùng chúng tôi đến với câu chuyện của 6 danh nhân thành đạt dưới đây, rất có thể, bạn sẽ tìm thấy động lực và có thêm nguồn cảm hứng để kiên trì bước tiếp ...

Cuộc sống chỉ giới hạn trong một chữ “độ”

Tấm lòng phải độ lượng Tục ngữ có câu trong bụng của tể tướng có thể chèo thuyền, tấm lòng lớn có thể bao dung những việc khó bao dung của thiên hạ. Chính là nói làm người thì phải có sự độ lượng, tấm ...