Tag Archives: người đồng tính

ISIS hành hình người đồng tính một cách man rợ

Ở nhiều quốc gia, đồng tính luyến ái đã được hợp pháp hóa, nhưng những tiếng nói chống lại người đồng tính chưa bao giờ ngừng. Vào tháng 7 năm nay, một tay lính lãnh đạo đeo mặt nạ của tổ chứng khủng bố Nhà ...