Tag Archives: Người cổ dài

Khám phá tộc người cổ dài ở Thái Lan

Phía bắc của Thái Lan là nơi có nhiều rừng núi, non xanh nước biếc, lịch sử lâu đời, giàu văn hóa. Sâu trong núi, thường có những người dân tộc thiểu số sinh sống, đến nay họ vẫn giữ được nét văn hóa và phong ...