Tag Archives: người cao tuổi

Người Việt có tuổi thọ tăng nhanh nhưng không khoẻ mạnh

Người Việt sống thọ nhưng không khỏe mạnh, bằng chứng là, trung bình mỗi người cao tuổi phải chịu 14 năm bệnh tật trong cuộc sống của mình, với tỷ lệ một người mắc 2,69 bệnh. “Hội thảo quốc tế thích ứng với Già hóa ...