Tag Archives: ngành ôtô

Thuế, phí chiếm nửa giá ôtô tại Việt Nam

Hội thảo “Thực trạng và chính sách phát triển công nghiệp ôtô và phụ tùng ô tô Việt Nam” do Viện quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức sáng 8/12, đã đưa ra thông tin hiện nay các loại thuế, phí đang chiếm ...