Tag Archives: ngành dược Việt Nam

Y đức – dược đức: Giá thuốc trên cao! (P4)

Phần 4: Một ngành dược “ốm yếu” Thuốc là một hàng hoá nhưng là một hàng hoá đặc biệt. Vì nó không được lựa chọn, không được mặc cả, không thể thuận mua vừa bán mà phải phụ thuộc vào sự chỉ định của thầy ...

Y đức – dược đức: Giá thuốc trên cao! (P3)

Phần 3: Một thị trường phân phối nhiều lũng đoạn Phần 1 và phần 2 đã đề cập tới tình trạng liên kết “ngầm” giữa ba chân trụ: công ty thuốc nước ngoài – các công ty phân phối dược trong nước – nhân sự bệnh ...