Tag Archives: ngân sách

Ngân sách và chuyện chọn “món tôm hùm”

Trong tuần này, câu chuyện các địa phương đang tiêu ngân sách theo kiểu “gọi món tôm hùm” lại mới được TS. Huỳnh Thế Du, Giám đốc Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright đề cập một lần nữa trong bối cảnh ngân sách căng ...

Không nên cứ đi vay để trả nợ và đầu tư

Theo thoibaonganhang, đại biểu Trần Du Lịch đã chia sẻ quan điểm bên lề kỳ họp Quốc hội Khóa XIII đang diễn ra, không thể nào chấp nhận tình trạng thu chỉ đủ chi thường xuyên, còn tất cả đầu tư, trả nợ đều từ ...