Tag Archives: Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

VPBank lãi 1.609 tỷ đồng trong năm 2014

Theo công bố mới đây của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tính đến ngày 31/12/204, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 1.609 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.254 tỷ đồng, tăng mạnh so với ...

VPBank lãi 1.609 tỷ đồng trong năm 2014

Theo công bố mới đây của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), tính đến ngày 31/12/204, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 1.609 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.254 tỷ đồng, tăng mạnh so với ...