Tag Archives: Ngân hàng Mô Kông

Ngân hàng Mê Kông sáp nhập Ngân hàng Hàng hải

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1391/QĐ-NHNN ngày 21/7/2015, về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông được hoạt động theo ...