Tag Archives: ngẫm nghĩ

6 câu nói khiến các mối quan hệ của bạn bền vững hơn

Người xưa thường khuyên: “Một sự nhịn, chín sự lành”, “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê”, hay “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, đó đều là những bài học ...