Tag Archives: ngã ngựa

5 lời dự ngôn về Trung Quốc đã trở thành sự thật

Những biến động về chính trị tại Trung Quốc những năm vừa qua cho đến việc các quan chức cấp cao của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt ngã ngựa đều đã được trang báo Đại Kỷ Nguyên dự đoán một cách ...