Tag Archives: nền kinh tế lớn nhất

Việt Nam lọt top 32 nền kinh tế mạnh nhất vào năm 2030

PricewaterhouseCoopers (PwC) – một trong những công ty kiểm toán chuyên nghiệp nhất thế giới – vừa công bố một báo cáo trong đó đưa ra dự báo về danh sách các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Báo cáo có ...