Tag Archives: nearby

Phân biệt Close, Near và Nearby

Close, Near và Nearby được sử dụng trong câu nói về khoảng cách gần, ngắn. Tuy vậy, để phân biệt và sử dụng chúng chính xác lại không hề dễ dàng. Hãy cùng đọc bài học sau và thử làm bài tập ở cuối trang ...