Tag Archives: mức chuẩn nghèo

Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Để đánh giá thực trạng nghèo đói phù hợp hơn với thực tế, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, quy định các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; chuẩn hộ ...