Tag Archives: Mổ cướp nội tạng sống

Chấm dứt ngay nạn du lịch ghép tạng ở Trung Quốc!

Vào năm 2006, Liên hiệp điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc (CIPFG) đã kiến nghị tôi và luật sư người Canada – David Matas tiến hành điều tra độc lập về vấn đề các học viên Pháp Luân Công là ...

Một câu hỏi lớn: Rốt cuộc Pháp Luân Công là gì?

Hơn một thập kỷ qua, toàn bộ hệ thống quyền lực của Trung Quốc đang ra sức đàn áp một môn khí công thuộc trường phái Phật gia – Pháp Luân Công. Các nhà điều tra quốc tế đã phát hiện rằng lực lượng an ninh, ...