Tag Archives: líu lưỡi

‘Tongue Twitter’: Tưởng gì ‘đơn giản như đan rổ’

“Hề-lú, các bạn có muốn đọc thơ không nhỉ? À, cũng bình thường, hi Những đoạn thơ “đọc líu cả lưỡi” đó? À, cũng bình thường, hi (Chắc chưa đủ thú vị đây mà) Thơ bằng tiếng Anh nhé, không phải bằng tiếng Việt! Cũng ...