Tag Archives: Lịch thi

Thi THPT quốc gia 2015: Lịch và thời gian biểu chính thức

Lịch, thời gian biểu của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 vừa được công bố chính thức trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Công văn số 3029/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 18/6/2015. Trên cả nước, thời điểm bóc túi đựng đề thi ...