Tag Archives: Lì xì

Nhân ngày cuối năm, tìm hiểu về chữ Niên và con Niên

Thực ra, qua quá trình biến đổi ngôn ngữ, chữ Niên đã biến âm thành tiếng “Năm” trong các từ Năm Mới, Trăm Năm, Năm Tàn Tháng Tận… của người Việt Nam mình. Tìm về cội nguồn xa xưa của chữ Hán cổ này, có ...