Tag Archives: lấy nhu khắc cương

Lấy nhu thắng cương (Tôn Tẫn – Bàng Quyên)

Tôn Tẫn và Bàng Quyên đều là học trò của Quỷ Cốc Tử. Sau khi học xong, Quỷ Cốc bèn tổ chức thi tốt nghiệp, đề thi là: Quỷ Cốc ngồi bên trong nhà, các học trò của ông dùng mọi cách để mời ông ...