Tag Archives: lạm phát ở Trung Quốc

Nhìn lại tình trạng lạm phát ở Trung Quốc sau 30 năm

Vào 30 năm trước, “Hộ mười ngàn” là đại danh từ ám chỉ những gia đình nhà giàu Trung Quốc (có tài khoản ngân hàng 10.000 Nhân dân tệ trở lên). Nhưng với tình trạng lạm phát ở Trung Quốc, sau 30 năm từ này ...