Tag Archives: làm giả số liệu

Thông tin chính thức: Trung Quốc làm giả số liệu GDP

Mọi người đều biết, nhưng phải mất một thời gian thông tin Trung Quốc làm giả số liệu GDP mới trở nên chính thức. Về việc GDP của Trung Quốc được khai khống, hiện chúng ta đã có xác nhận từ công cụ phát ngôn ...