Tag Archives: Kinh nghiệm người xưa

Vì sao “đại nạn không chết, tất có hậu phúc”?

Những câu nói của người xưa phản ánh những quy luật khách quan dựa trên những hiện tượng thực tế “Đại nạn không chết, tất có hậu phúc”, đây là một câu nói của người xưa (cổ ngữ) đã rất quen thuộc với tất cả ...