Tag Archives: kinh nghiệm cận tử

Nghiên cứu khoa học chấn động: Chết chưa phải là hết

Rất nhiều người tin rằng chết là xong, nhưng kết quả nghiên cứu của TS Parnia sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ thêm. Mặc dù tim đã ngưng, mắt đã nhắm… nhưng “sự sống” chưa dừng lại. Công trình nghiên cứu của TS. BS. ...