Tag Archives: Kim ngạch xuất khẩu

Tháng 10 nhập siêu gần 14 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10 nền kinh tế xuất siêu 500 triệu USD thay vì con số nhập siêu 100 triệu USD như ước tính của Tổng cục Thống kê. Nhập siêu 10 tháng đầu ...

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong 10 tháng

Tổng cục Hải quan mới đưa ra số liệu thống kê 10 tháng 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu của 10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất đạt hơn 95 tỷ USD, chiếm 71% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước từ đầu năm ...