Tag Archives: Kiếp Bạc

Côn Sơn, Kiếp Bạc – Nơi Danh Sơn Huyền Thoại (P2)

Kiếp Bạc là địa danh lừng lẫy bên Lục Đầu Giang, cách Côn Sơn chừng 5 km. Đây là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ, trấn giữ cửa ngõ phía Đông kinh thành Thăng Long xưa. Tiếp theo phần 1 Nơi đây trời ...

Côn Sơn, Kiếp Bạc – Nơi danh sơn huyền thoại (P1)

Côn Sơn, Kiếp Bạc là hai địa danh lịch sử nổi tiếng của Việt Nam nằm ở vùng Đông Bắc huyện Chí Linh, Hải Dương. Tỉnh Hải Dương gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của nhiều danh nhân đất Việt như Trần Nguyên ...