Tag Archives: Jane Seymour

Những minh tinh Hollywood trở về từ cõi chết (Phần 1)

Trải nghiệm cận tử (Near Death Experience-NDE) của những người giàu có và nổi tiếng, ví như các minh tinh màn bạc Hollywood, vẫn luôn khơi dậy sự hứng thú của mọi người.  Họ tắm mình trong tiền bạc, nổi danh toàn thế giới, và thường ...