Tag Archives: in lậu

Những vấn nạn còn “bỏ ngỏ” trong làng sách Việt Nam

Mặc dù đã được chỉ ra từ cuối năm 2014 khi tình trạng sách có nội dung sai lệch, hình vẽ phản cảm, sai sót, cẩu thả… trở nên báo động trong ngành sách, thế nhưng nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Số sách ...