Tag Archives: if

Phân biệt whether và if

Khi If và Whether có thể sử dụng thay thế cho nhau Về ngữ nghĩa câu Ví dụ: Tom didn’t know whether Peter would arrive on Friday. Tom didn’t know if Peter would arrive on Friday. Tom đã không biết liệu rằng Peter có đến ...