Tag Archives: ice hair

Kỳ lạ cây… mọc tóc trắng!!!

Ở khu đô thị Vanersborg, Washington, Mỹ xuất hiện một cảnh tượng lạ lùng: Cây mọc tóc trắng?! Đó là những búi lông xù có màu trắng như tuyết, giống như tóc của một cụ bà, hoặc cũng có thể nói là giống như kẹo ...