Tag Archives: Học sinh nghèo Việt Nam

Mù Cang Chải – Chon von giữa những bậc thang lúa mùa

Cách Hà Nội 360 km, “mùa vàng” ở Mù Cang Chải, Yên Bái đang mở dần theo nắng mùa thu. Ruộng bậc thang vàng lúa chín, đánh dấu những nẻo đường ngày vui của người dân nơi đây. Phan A tổng hợp Xem thêm: Chùm ...