Tag Archives: Hoàng đế nhà Thanh

Khi buồn, Hoàng đế chơi cosplay

Trong lịch sử Trung Quốc, Ung Chính là một trong những vị vua chăm chỉ nhất… Người ta nói rằng, mỗi ngày ông viết hơn 8.000 chữ các lời bình và chỉ dẫn trong chiếu thư, và hằng năm ông chỉ được “nghỉ việc” trong một ...

Một ngày của Hoàng đế nhà Thanh có gì đặc biệt?

Nhà Thanh là triều đại quân chủ cuối cùng của Trung Quốc và được thành lập khá bất ngờ. Trong thế kỷ 17, quân Mãn Châu từ vùng Đông Bắc giá lạnh đổ xuống, vượt qua Vạn Lý Trường Thành và tiến vào chinh phạt ...