Tag Archives: hen

Những căn bệnh có khả năng dự báo thời tiết

Một số người có khả năng dự báo thời tiết đặc biệt. Chẳng hạn như mỗi khi cơn giông, bão chuẩn bị kéo đến thì có người bị đau khớp, có người bị nhức đầu… Thế nên cứ đau khớp hay nhức đầu là họ ...