Tag Archives: heath ledger

5 bộ phim hay để tưởng nhớ đến Heath Ledger

Ngày 22 tháng 01 vừa rồi đánh dấu 7 năm ngày mất của Heath Ledger. Vì vậy, để vinh danh cuộc đời và sự cống hiến vì sự nghiệp diễn xuất của anh ấy, chúng tôi đã lựa chọn năm bộ phim được yêu thích ...