Tag Archives: having fun

Cụm từ tiếng Anh miêu tả bữa tiệc hoặc sự kiện

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn miêu tả một bữa tiệc hoặc sự kiện với các cụm từ, từ vựng thông dụng và cách sử dụng. Fun hay là Funny? Hãy thận trọng khi dùng từ “funny”. Nó có nghĩa là vui vẻ ...