Tag Archives: happen

Phân biệt Happen, Occur và Take place

Cả ba từ happen, occur và take place đều có nghĩa là xảy ra, xảy đến nhưng lại có sự khác biệt về cách dùng. Các bạn đã biết cách phân biệt ba từ này chưa? Happen Trong 3 từ trên thì Happen là từ ...