Tag Archives: hành lang bệnh viện

Người nghèo đi viện: “Sảy đâu là nhà…”

Hành lang, góc cầu thang, sân bệnh viện… cứ nơi nào trống đều có thể trở thành “nhà”. Như một nghịch lý, những “góc tối” lúp xúp chăn màn với những suất cơm dọn vội lại là nơi bấu víu của những bệnh nhân nghèo cùng người thân, trong ...