Tag Archives: hành hạ trẻ em

Bạo hành trẻ em đang có xu hướng tăng cao

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, trẻ em chính là tương lai của thế giới. Việc chăm sóc và bảo hộ trẻ em được nhiều nước rất quan tâm và đầu tư chu đáo, còn ở Việt Nam thì sao? Gần đây số ...