Tag Archives: Hạng Vũ

Cậu bé 13 tuổi bình tĩnh thu phục được Hạng Vũ

Trong cuốn “Sử ký Hạng Vũ” có ghi chép lại một câu chuyện xảy ra ở bên ngoài Hoàng thành. “Ngoại Hoàng” là tên của một thành phố nằm tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay. Thời Hạng Vũ và Lưu Bang tranh giành thiên ...