Tag Archives: Hán Vũ Đế

Thân thế và công lao to lớn của Hán Vũ Đế

Hán Vũ Đế (14.7.156 – 29.3.87 TCN) tên thật là Lưu Triệt, tự là Thông, là Hoàng đế thứ 7 của triều đại nhà Hán, thời kỳ Tây Hán. Ông là nhà chính trị, nhà chiến lược, nhà thơ, anh hùng dân tộc và nhà ...