Tag Archives: Hàn Mặc Tử

Thơ: Trăng Hàn Mạc Tử

    Người trùng tên với Quảng Hàn, Hay hồn trăng dạo thế gian thành Người.     Lời thơ lạnh buốt cõi đời, Thịt da gai điếng, tiếng cười lảnh vang.     Hồ trăng rót, rượu trăng tan, “Tiên hành khất” với thế gian hưởng ...