Tag Archives: duy trì sự sống

Liệu cái chết có thể bị đảo ngược?

Cái chết được định nghĩa là sự chấm dứt tất cả các chức năng sinh học duy trì một cơ thể sống. Trạng thái chết não, hay sự biến mất hoàn toàn và không thể đảo ngược của chức năng não bộ (bao gồm các ...