Tag Archives: đoán chữ

Nhìn hình – Đoán chữ (Catch-Phrase)

Nhắc đến chương trình Đuổi hình-Bắt chữ, các bạn nhớ đến MC hóm hỉnh nào nhỉ? Có thể các bạn liền nghĩ: “Câu hỏi này dễ quá, mình không trả lời đâu”! Vậy những câu đố khó hơn thì sao nhỉ? Các bạn cùng nhìn ...