Tag Archives: Đại khí

Những câu nói giúp bạn hiểu và sống nhẹ nhàng hơn

1. Khí chất là “nhãn hiệu” tốt nhất của bạn trong cả cuộc đời Muốn có khí chất, bạn thậm chí không cần phải tiêu tốn một đồng nào cả, chỉ cần bạn chú ý đến tính khí, phẩm giá đoan chính, tinh lọc tư ...