Tag Archives: đại học John Hopkins

Bẻ khớp ngón tay: Nên hay không?

Việc bẻ khớp ngón tay hay các khớp khác đôi lúc làm cho một số người cảm thấy thoải mái, còn một số thì không – nhưng điều này có tốt cho bạn?  Có thể bạn đã nghe cảnh báo và những câu chuyện phiếm: ...