Tag Archives: Đại Cách mạng Văn hóa

Top 12 tòa nhà kỳ lạ tại Trung Quốc (video)

Trái ngược với thời xưa, Trung Hoa từng là trung tâm văn hóa và kinh tế của thế giới với những công trình kiến trúc vô cùng độc đáo và diễm lệ, nay trở thành một đất nước với những công trình pha tạp đủ ...