Tag Archives: cụm từ trùng điệp

Cụm từ trùng điệp

Trong Tiếng Anh có những cụm từ trùng điệp thú vị, rất dễ đọc và dễ nhớ. Bài này cung cấp 20 cụm từ thông dụng các bạn cùng học và áp dụng trong thực tế. (Nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về) ...