Tag Archives: cụm giới từ

Các cụm giới từ tiếng Anh thường dùng

Trong tiếng Anh, tuy số lượng giới từ không nhiều nhưng có thể nói nó xuất hiện trong hầu hết các câu tiếng Anh và gây khó khăn không ít cho người học khi sử dụng. Các giới từ không có quy luật cố định về ...